dãy gồm 3 dung dịch có thể nhận biết bằng phenolphthalein là:

A.

KOH, NaCl, H2SO4    

B.

KOH, NaCl, K2SO4

C.

KOH, NaOH, H2SO4  

D.

KOH, HCl, H2SO4

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

KOH, NaCl, H2SO4    

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 8 Phân Biệt Một Số Chất Vô Cơ - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...