Dây đồng dài 20m có điện trở 2Ω. Người ta cắt bớt một đoạn bao nhiêu để điện trở của dây còn 1,2Ω ?

A.

2m.

B.

4m.

C.

6m.

D.

8m.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 2 Dòng điện không đổi - Đề số 4

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...