Dây đồng dài 20m có điện trở 2Ω. Người ta cắt bớt một đoạn bao nhiêu để điện trở của dây còn 1,2Ω ?

A.

2m.

B.

4m.

C.

6m.

D.

8m.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

8m.

Ta có R ~ l = kl với k =

Chiều dài dây có điện trở 1,2Ω là:

l = = 12m

Vậy phần phải cắt đi là 8m.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 2 Dòng điện không đổi - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...