Dây dẫn có dòng diện I đặt trước cực Bắc của thanh nam châm như hình vẽ. Lực điện từ tác dụng lên đoạn dây này sẽ hướng đến điểm 

A.

P.

B.

Q.

C.

R.

D.

T.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 4 Từ trường - Đề số 9

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...