Dãy chuyển hóa nào sau đây đúng (với mỗi mũi tên là 1 phương trình phản ứng, các sản phẩm đều là sản phẩm chính)?

A.

CH4  C2H4  C2H6  C2H4Cl2  Etylenglicol.

B.

CH4 C2H2  C2H4  C2H4Br2 Etylenglicol.

C.

CH4  C2H6  C2H4  C2H4Br2  Etylenglicol.

D.

CH4  C2H2 C2H6 C2H2Cl2  Etylenglicol.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

CH4 C2H2  C2H4  C2H4Br2 Etylenglicol.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 1: Este - Lipit - hóa học 12 - 60 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...