Dãy các polime nào sau đây được điều chế bằng phản ứng trùng hợp?

A.

Tơ capron, tơ nilon-6; tơ nilon-6,6; poli(vinyl clorua); poli(metyl metacrylat).

B.

Poli(vinylaxetat); polietien; poli(vinyl clorua); tơ nilon-6,6; cao su buna.

C.

Poli(phenol-fomandehit); tơ lapsan; cao su buna; polipropilen; tơ nitron.

D.

Tơ capron; tơ nitron; polistiren; cao su isopren; poli(vinylaxetat).

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Tơ capron; tơ nitron; polistiren; cao su isopren; poli(vinylaxetat).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 4 Polime Và Vật Liệu Polime - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...