Dãy các polime được điều chế bằng cách trùng ngưng là :

A.

polibutađien, tơ axetat, nilon-6,6.        

B.

nilon-6,6, tơ axetat, tơ nitron.

C.

nilon-6, nilon-7, nilon-6,6.

D.

nilon-6,6, polibutađien, tơ nitron.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

nilon-6, nilon-7, nilon-6,6.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...