Dãy các hiđroxit được xếp theo thứ tự tính bazơ giảm dần từ trái sang phải là:

A.

NaOH, Mg(OH)2, Al(OH)3.

B.

NaOH, Al(OH)3, Mg(OH)2.

C.

Mg(OH)2, NaOH, Al(OH)3.

D.

Mg(OH)2, Al(OH)3, NaOH.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

NaOH, Mg(OH)2, Al(OH)3.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...