Dãy các chất được sắp xếp theo chiều lực bazơ tăng dần là:

(A) CH3NHCH3; (B) NH3; (C) CH3NH2; (D) ; (E) ; (G)

A.

(A) < (B) < (C) < (D) < (E) < (G).

B.

(A) < (C) < (B) < (D) < (G) < (E).

C.

(E) < (G) < (D) < (B) < (C) < (A).

D.

(D) < (E) < (G) < (B) < (C) < (A).

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 3 Amin, Amino Axit Và Protein - hóa học 12 có lời giải chi tiết - 20 phút - Đề số 5

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...