Dây AB dài  = 90 cm có sóng truyền với vận tốc v = 40 m/s từ nguồn được kích thích bằng tần số f = 200 Hz. Cho rằng hai đầu dây đều cố định. Số bụng sóng dừng trên dây sẽ là:

A.

N = 6.

B.

N = 9.

C.

N = 8.

D.

N = 10.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 60 phút Chương 2 Sóng cơ và sóng âm - Đề số 2

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...