Dây AB dài  = 90 cm có sóng truyền với vận tốc v = 40 m/s từ nguồn được kích thích bằng tần số f = 200 Hz. Cho rằng hai đầu dây đều cố định. Số bụng sóng dừng trên dây sẽ là:

A.

N = 6.

B.

N = 9.

C.

N = 8.

D.

N = 10.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

N = 9.

Bước sóng: λ =  =  (m) = 20 (cm).

Số bụng sóng dừng bằng với số bó sóng dừng: N =  = 9.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 60 phút Chương 2 Sóng cơ và sóng âm - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...