Dây AB dài  = 1,05 m được kích thích bằng dao động có tần số f = 200 Hz. Trên dây xuất hiện 7 bụng sóng dừng. Biết rằng hai đầu dầy được gắn cố định, vận tốc truyền sóng trên dây đó là:

A.

v = 60 m/s.

B.

v = 25 m/s.

C.

v = 30 m/s.

D.

v = 15 m/s.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

v = 60 m/s.

Bước sóng: λ = 2/7 = 0,3 m = v/f.

Vận tốc truyền sóng: v = f.λ = 60 (m/s).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 60 phút Chương 2 Sóng cơ và sóng âm - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...