Đầu năm 1969,Níchxơn vừa lên nắm chính quyền đã đề ra chiến lược toàn cầu ..... và tiếp tục cuộc chiến tranh xâm lược thực dân mới,và thực hiện chiến lược .....ở miền Nam Việt Nam.

A.

Ngăn đe thực tế,Việt Nam hóa chiến tranh.

B.

Phản ứng linh hoạt,Việt Nam hóa chiến tranh.

C.

Ngăn đe thực tế,Chiến tranh cục bộ.

D.

Phản ứng linh hoạt,Chiến tranh cục bộ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Ngăn đe thực tế,Việt Nam hóa chiến tranh.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...