Đầu  năm 1955 ,khi đã đứng được ở Miền Nam Việt Nam tập đoàn Ngô Đình Diệm mở chiến dịch nào ?

A.

“tố cộng “,”diệt cộng “ trên toàn miền Nam

B.

“đả thực “,”bài phong “,”diệt công “trên toàn miền Nam

C.

“tiêu diệt công sản không thương tiếc” trên toàn miền Nam

D.

“thà bắn lầm còn hơn bỏ sót “trên toàn miền Nam

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

“tố cộng “,”diệt cộng “ trên toàn miền Nam

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1954 Đến Năm 1975 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...