Dầu mỏ, nguồn tài nguyên quan trọng của Tây Nam Á tập trung chủ yếu ở

A.

ven biển Caxpi   

B.

ven biển Đen

C.

ven Địa Trung Hải  

D.

ven vịnh Péc-xích

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

ven vịnh Péc-xích

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...