Đầu máy tàu hỏa kéo một dãy toa. Phân tích nào sau đây là hợp lý?

A.

Tàu hỏa di chuyển về phía trước bởi vì đầu máy kéo toa bằng lực lớn hơn toa kéo đầu máy theo chiều ngược lại.

B.

Lực của đầu máy tác dụng vào toa bằng lực của toa tác dụng vào đầu máy, nhưng lực ma sát tác dụng vào đầu tàu đẩy về phía trước lớn hơn lực ma sát của toa kéo về phía sau.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Lực của đầu máy tác dụng vào toa bằng lực của toa tác dụng vào đầu máy, nhưng lực ma sát tác dụng vào đầu tàu đẩy về phía trước lớn hơn lực ma sát của toa kéo về phía sau.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm động lực học chất điểm vật lý 10 có lời giải - đề số 10

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...