Đâu là thành công của Tổ chức Hiệp ước Vácsava trong thời gian tồn tại?

A.

Hình thành một liên minh quân sự giữa các nước Đông Âu và các nước ở châu Á.

B.

Làm thất bại âm mưu chống phá phe xã hội chủ nghĩa của Mĩ và các nước đồng minh.

C.

Đưa Liên Xô trở thành cường quốc quân sự đứng đầu thế giới.

D.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...