Đâu là tên viết tắt của Cộng đồng châu Âu?

A.

EU.

B.

EC.

C.

EEC.

D.

EURO.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

EC.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...