Đâu là giai đoạn mà nền kinh tế các nước Tây Âu có sự phát triển nhanh chóng?

A.

Từ thập kỉ 50 đến đầu thập kỉ 60.

B.

Từ thập kỉ 70 đến đầu thập kỉ 80.

C.

Từ thập kỉ 50 đến đầu thập kỉ 70.

D.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Từ thập kỉ 50 đến đầu thập kỉ 70.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản (1945 - 2000) 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...