Đâu là đồ thị hàm số y = -x3 + 2x2 – x – 2?

A.
Trac nghiem online - cungthi.vn
B.
Trac nghiem online - cungthi.vn
C.
Trac nghiem online - cungthi.vn
D.
Trac nghiem online - cungthi.vn
Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:Phân tích Ta có đạo hàm của hàm số: y’ = -3x2 + 4x – 1; a < 0; y’ = 0 Trac nghiem online - cungthi.vn

A SAI vì là đồ thị hàm bậc ba y = ax3 + bx2 + cx + d khi phương trình y’ = 0 có hai nghiệm phân biệt và a > 0.

B ĐÚNG vì là đồ thị hàm bậc ba y = ax3 + bx2 + cx + d khi phương trình y’ = 0 có hai nghiệm phân biệt và a < 0.

C SAI vì là đồ thị hàm bậc ba y = ax3 + bx2 + cx + d khi phương trình y’ = 0 có hai nghiệm kép và a > 0.

D SAI vì là đồ thị hàm bậc ba y = ax3 + bx2 + cx + d khi phương trình y’ = 0 có hai nghiệm kép và a < 0.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm số 5 về sự đồng biến và nghịch biến của hàm số - giải tích lớp 12 chuyên đề Hàm số (Có lời giải chi tiết)

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...