Đâu là điểm cơ bản trong chính sách phát triển khoa học - kĩ thuật của Nhật Bản?

A.

Chú trọng việc bán các bằng phát minh sáng chế.

B.

Không chú trọng đến công tác nghiên cứu khoa học kĩ thuật và áp dụng các thành tựu khoa học kĩ thuật trong phát triển kinh tế.

C.

Tìm cách mua bằng phát minh sáng chế của nước ngoài.

D.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Tìm cách mua bằng phát minh sáng chế của nước ngoài.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...