Đầu là biểu hiện cho thấy Ô-xtrây-li-a có nền kinh tế phát triển cao và năng động?

A.

Các ngành kinh tế tri thức hiện đang đóng góp 50% GDP.

B.

Là nước xuất khẩu nhiều khoáng sản dù có trình độ phát triển công nghiệp cao.

C.

Có thu nhập quốc dân  tính theo đầu người đứng thứ 27 thế giới.

D.

Có mức tăng trưởng cao và ổn định, tỉ lệ thất nghiệp thấp.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Có mức tăng trưởng cao và ổn định, tỉ lệ thất nghiệp thấp.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...