Đâu là biện pháp hiệu quả để giữ cho môi trường trong sạch?

A.

Các nhà máy phải có hệ thống xử lí chất gây ô nhiễm

B.

Thu gom, xử lí tốt rác thải sinh hoạt

C.

Mỗi người phải chấp hành tốt luật bảo vệ môi trường 

D.

Tất cả các phương án trên

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Tất cả các phương án trên

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...