Đâu là bảng biến thiên của hàm số y = x3 – 3x – 2?

A.
Trac nghiem online - cungthi.vn
B.
Trac nghiem online - cungthi.vn
C.
Trac nghiem online - cungthi.vn
D.
Trac nghiem online - cungthi.vn
Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:Phân tích Ta tính đạo hàm của hàm số: y’= 3x2 – 3; y’ = 0 Trac nghiem online - cungthi.vn Loại ngay B Dựa vào nghiệm của phương trình y’ = 0, ta chọn ngay phương án C

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm số 5 về sự đồng biến và nghịch biến của hàm số - giải tích lớp 12 chuyên đề Hàm số (Có lời giải chi tiết)

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...