Đâu không phải là nguyên tắc hoạt động của Liên hợp quốc?

A.

Bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia và quyền tự quyết của các dân tộc.

B.

Không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa bằng vũ lực đối với nhau.

C.

Không can thiệp vào công việc nội bộ của bất kì nước nào.

D.

Giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phương pháp: Sgk 12 trang 7, loại trừ Cách giải: Những nguyên tắc của Liên hợp quốc bao gồm: - Bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia và quyền tự quyết của các dân tộc. - Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của các nước. - Không can thiệp vào nội bộ của bất kì nước nào. - Giải quyết tranh chấp, xung đột quốc tế bằng phương pháp hòa bình. Chung sống hòa bình và sự nhất trí giữa 5 cường quốc: Liên Xô, Mỹ, Anh, Pháp, Trung Quốc Sai lầm và chú ý: Đáp án B: không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa bằng vũ lực đối với nhau là nguyên tắc hoạt động của ASEAN. Đáp án đúng là B!         

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...