Dấu hiệu tổng quát nhất để nhận biết dòng điện là

A.

tác dụng hóa.

B.

tác dụng từ.

C.

tác dụng nhiệt.

D.

tác dụng sinh lí.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Tác dụng từ.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 2 Dòng điện không đổi - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...