Dấu hiệu nào sau đây là bước đầu tiên trong qúa trình hình thành loài khác khu? 

A.

Biến động di truyền.

B.

Cách li địa lí.

C.

Lai xa.

D.

Cách li sinh sản.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Cách li địa lí.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 1 20 phút có lời giải - Đề số 12

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...