Dấu hiệu nào sau đây không phản ánh sự thoái bộ sinh học?

A.

Nội bộ ngày càng ít phân hóa, một số nhóm trong đó hiếm dần và cuối cùng sẽ bị diệt vong.

B.

Số lượng cá thể giảm dần, tỉ lệ sống sót ngày càng thấp. 

C.

Khu phân bố ngày càng thu hẹp và trở nên gián đoạn.

D.

Tiêu giảm một số bộ phận của cơ thể do thích nghi với đời sống kí sinh đặc biệt. 

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Tiêu giảm một số bộ phận của cơ thể do thích nghi với đời sống kí sinh đặc biệt. 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 1 60 phút có lời giải - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...