Dấu hiệu độc đáo nhất của sự sống là:

A.

sinh sản dựa trên cơ chế tự nhân đôi của ADN.

B.

trao đổi chất theo phương thức đồng hoá và dị hoá.

C.

sinh trưởng và phát triển.

D.

vận động và cảm ứng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

sinh sản dựa trên cơ chế tự nhân đôi của ADN.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 2 20 phút có lời giải - đề số 9

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...