Dấu hiệu đặc trưng, bắt buộc phải có ở cơ thể sống là:

I. Là hệ mở.

II. Có khả năng tự đổi mới, tự tái sinh.

III. Phải di chuyển, cần oxy hoặc sinh sản.

IV. Tự điều chỉnh và tích lũy thông tin di truyền.

Phương án đúng là:

A.

I, II.

B.

III, IV.

C.

I, II, IV.

D.

I, II, III, IV.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

I, II, IV.

Là hệ mở.

Có khả năng tự đổi mới, tự tái sinh.

Tự điều chỉnh và tích lũy thông tin di truyền.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 2 20 phút có lời giải - đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...