Dấu hiệu chủ yếu của quá trình tiến hóa sinh học là:

A.

Tổ chức cơ thể ngày càng phức tạp, phân hóa ngày càng đa dạng.

B.

Trao đổi chất ngày càng hoàn thiện, có hiệu quả cao.

C.

Đặc điểm thích nghi ngày càng hợp lí.

D.

Tổ chức cơ thể ngày càng phức tạp, phân hóa ngày càng đa dạng và trao đổi chất ngày càng hoàn thiện, có hiệu quả cao.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 2 20 phút có lời giải - đề số 13

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...