Đậu Hà Lan có đặc điểm nào thuận lợi cho việc nghiên cứu di truyền?

A.

Bộ NST đơn giản.

B.

Mang 7 cặp tính trạng tương phản rõ rệt.

C.

Là dòng tự thụ phấn rất nghiêm ngặt.

D.

Bộ NST đơn giản, mang 7 cặp tính trạng tương phản rõ rệt và có dòng tự thụ phấn rất nghiêm ngặt.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Bộ NST đơn giản, mang 7 cặp tính trạng tương phản rõ rệt và có dòng tự thụ phấn rất nghiêm ngặt.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải chi tiết - đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...