Dấu của các điện tích q1; q2 trên hình là

           

A.

q1 > 0; q2 < 0.

B.

q1 < 0; q2 > 0.

C.

q1 < 0; q2 < 0.

D.

Cả 3 kết luận trên đều sai.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 60 phút Chương 1 Điện tích. Điện trường - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...