Dấu câu nào sử dụng không đúng trong câu : “Già ơi ? Ta đi thôi ! Về nhà cháu còn xa đấy !”

A.

Dấu chấm hỏi

B.

Dấu chấm than cuối câu “Ta đi thôi !”

C.

Dấu chấm than cuối câu “Về nhà cháu còn xa lắm đấy !”

D.

Dấu ngoặc kép

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...