Đầu A của một sợi dây dài đàn hồi dao động theo phương thẳng đứng với chu kì T = 10 s. Tốc độ truyền sóng trên dây v = 0,2 m/s. Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất dao động ngược pha bằng:

A.

1 (m).

B.

2 (m).

C.

3 (m).

D.

4 (m).

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 2 Sóng cơ và sóng âm - Đề số 2

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...