Đầu A của một dây đàn hồi dao động theo phương thẳng đứng với chu kì T = 10 s. Biết vận tốc truyền sóng trên dây v = 0,2 m/s, khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất dao động ngược pha là bao nhiêu? Chọn đáp án đúng:

A.

d = 1 m.

B.

d = 1,5 m.

C.

d = 2 m.

D.

d = 2,5 m.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

d = 1 m.

Hai điểm gần nhau nhất dao động ngược pha cách nhau một nửa bước sóng, do đó:

d =  =  = 1 (m).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 2 Sóng cơ và sóng âm - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...