Đất xói mòn trơ sỏi đá là hậu quả của

A.

việc canh tác ở những nơi có độ dốc lớn

B.

việc canh tác ở những vùng có lượng mưa lớn

C.

việc khai thác sử dụng không hợp lí của con người

D.

việc cơ cấu cây trồng không phù hợp.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

việc khai thác sử dụng không hợp lí của con người

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...