** Đặt vào một hiệu điện thế không đổi U = 2.104 (V) giữa hai cực của một ống Rơnghen. Bỏ qua động năng của êlectron khi bứt ra khỏi catốt.

Nếu trong 1 phút có 6.1018 điện tử đập vào đối catốt thì cường độ dòng điện qua ống Rơnghen này là:

A.

I = 1,6 (μA).

B.

I = 1,6 (mA).

C.

I = 16 (μA).

D.

I = 16 (mA).

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

I = 16 (mA).

Cường độ dòng điện qua ống:

i = |e| = 16.103 A = 16 (mA).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 6 Lượng tử ánh sáng - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...