** Đặt vào một hiệu điện thế không đổi U = 2.104 (V) giữa hai cực của một ống Rơnghen. Bỏ qua động năng của êlectron khi bứt ra khỏi catốt.

Tần số cực đại của tia Rơnghen trong thí nghiệm này là:

A.

fmax = 4,83.1019 (Hz).

B.

fmax = 3,84.1018 (Hz).

C.

fmax = 3,84.1019 (Hz).

D.

fmax = 4,83.1018 (Hz).

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

fmax = 4,83.1018 (Hz).

Theo định lí động năng: Eđ − Eđ0 = e.U  (với Eđ0 = 0)

Eđ = 1,6.10–19.2.104 = 3,2.10–15 = 32.10–16(J).

Theo định luật bảo toàn năng lượng:

Eđ = hf + Q f ≤  fmax = 4,83.1018 (Hz).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 6 Lượng tử ánh sáng - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...