** Đặt vào một hiệu điện thế không đổi U = 2.104 (V) giữa hai cực của một ống Rơnghen. Bỏ qua động năng của êlectron khi bứt ra khỏi catốt.

Động năng của điện tử khi đến anốt là:

A.

32.10–17 (J).

B.

32.10–16 (J).

C.

32.10–15 (J).

D.

32.10–14 (J).

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...