Đặt vào hai đầu tụ một hiệu điện thế 10 V thì tụ tích được một điện lượng Trac nghiem online - cungthi.vn. Điện dung của tụ là

A. 2 nF.
B. 2 mF.
C. 2 F.
D. Trac nghiem online - cungthi.vn
Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...