Đặt vào hai đầu tụ điện một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U không đổi và tần số 50 Hz thì cường độ hiệu dụng qua tụ là 1 A. Để cường độ hiệu dụng qua tụ bằng 4 A thì tần số của dòng điện phải bằng:

A.

12,5 Hz.

B.

25 Hz.

C.

100 Hz.

D.

200 Hz.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

200 Hz.

Ta có: I = = = UωC = 2πUCf muốn dòng điện tăng 4 lần thì tần số phải tăng 4 lần giá trị tần số lúc đó là: 4.50 = 200 Hz.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 3 Dòng điện xoay chiều - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...