Đặt vào hai đầu tụ điện một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U không đổi và tần số 50 Hz thì cường độ hiệu dụng qua tụ là 2,4 A. Để cường độ hiệu dụng qua tụ bằng 1,2 A thì tần số của dòng điện phải bằng

A.

25 Hz.

B.

50 Hz.

C.

100 Hz.

D.

200 Hz.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

25 Hz.

Ta có I = = 2πfCU

Muốn dòng điện giảm 2 lần thì tần số phải giảm 2 lần Giá trị tần số lúc đó là 50 : 2 = 25 Hz.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 3 Dòng điện xoay chiều - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...