Đặt vào hai đầu một điện trở 10Ω một hiệu điện thế 4V trong khoảng thời gian là 20s. Lượng điện tích dịch chuyển qua điện trở này khi đó là

A.

8C.

B.

2C.

C.

0,5C.

D.

50C.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

8C.

q = I.t = .t = .20 = 8C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...