Đặt vào hai đầu một điện trở 10Ω một hiệu điện thế 4V trong khoảng thời gian là 20s. Lượng điện tích dịch chuyển qua điện trở này khi đó là

A.

8C.

B.

2C.

C.

0,5C.

D.

50C.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

8C.

q = I.t = .t = .20 = 8C.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 2 Dòng điện không đổi - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...