Đặt vào hai đầu một bàn là 200V – 1000W một hiệu điện thế xoay chiều u = 200sin(100πt) (V). Độ tự cảm của bàn là không đáng kể. Biểu thức mô tả cường độ dòng điện chạy qua bàn là có dạng:

A.

i = 5sin(100πt) (A).

B.

i = 5sin(100πt) (A).

C.

i = 5sin(100πt – ) (A).

D.

i = 5sin(100πt – ) (A).

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

i = 5sin(100πt) (A).

R = = 40 (Ω); I0 = = 5 (A)

i = 5sin(100πt) (A).

Với đề bài cho biểu thức u = 200sin(100πt) (V) ta vẫn có thể làm bình thường như biểu thức viết dưới dạng cos. Ở bài này cho công suất định mức nên cosφ =1  do đó u và i cùng pha.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 3 Dòng điện xoay chiều - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...