Đặt vào hai đầu một bàn là 200V – 1000W một hiệu điện thế xoay chiều u = 200sin(100πt) (V). Độ tự cảm của bàn là không đáng kể. Biểu thức mô tả cường độ dòng điện chạy qua bàn là có dạng:

A.

i = 5sin(100πt) (A).

B.

i = 5sin(100πt) (A).

C.

i = 5sin(100πt – ) (A).

D.

i = 5sin(100πt – ) (A).

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 3 Dòng điện xoay chiều - Đề số 1

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...