Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp một điện áp xoay chiều u = Ucosωt (V). Thay đổi ω để lần lượt UR, UL, Ucđạt giá trị cực đại với ω0, ω1 và ω2. Mối liên hệ giữa ω0, ω1 và ω2 là:

A.

= ω1ω2.

B.

ω0 = ω1ω2.

C.

= .

D.

ω0.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 60 phút Chương 3 Dòng điện xoay chiều - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...