Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp một điện áp xoay chiều u = Ucosωt (V). Thay đổi ω để lần lượt UR, UL, Ucđạt giá trị cực đại với ω0, ω1 và ω2. Mối liên hệ giữa ω0, ω1 và ω2 là:

A.

= ω1ω2.

B.

ω0 = ω1ω2.

C.

= .

D.

ω0.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

= ω1ω2.

- Để UR đạt giá trị cực đại thì trong mạch xảy ra hiện tượng cộng hưởng, tần số góc của điện áp khi đó ω0 = .

- Để UC đạt giá trị cực đại thì tần số góc của điện áp = .

- Để UL đạt giá trị cực đại thì tần số góc của điện áp = .

= () = ω1ω2 = .

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 60 phút Chương 3 Dòng điện xoay chiều - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...