Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp một điện áp xoay chiều u = Ucosωt (V). Tỉ số giữa cảm kháng và điện trở thuần  = n. Thay đổi f để cường độ dòng điện trong mạch đạt giá trị cực đại. Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về điện áp hiệu dụng trên hai đầu tụ điện và hai đầu cuộn cảm?

A.

UC = UL = nU.

B.

UC = UL < nU.

C.

UC = 2UL = nU.

D.

UC = UL = n2U.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

UC = UL = nU.

Ta có: I =

Để cường độ dòng điện đạt giá trị cực đại thì mẫu số của biểu thức trên phải đạt giá trị cực tiểu ωL – = 0 Imax = .

Khi đó, điện áp hiệu dụng trên hai đầu cuộn cảm và hai đầu tụ điện được xác định:

UL = ImaxZL = nU; UC = ImaxZC = ZC = ZL = nU.

UC = UL = nU.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 3 Dòng điện xoay chiều - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...