Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp một điện áp xoay chiều u = 100cosωt (V). Điện trở thuần R = 100 Ω. Thay đổi f để công suất tiêu thụ của mạch đạt giá trị cực đại. Giá trị cực đại của công suất tiêu thụ bằng:

A.

Pmax = 150 W.

B.

Pmax = 130 W.

C.

Pmax = 120 W.

D.

Pmax = 100 W.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 3 Dòng điện xoay chiều - Đề số 9

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...