Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp một điện áp xoay chiều u = 100cosωt (V). Điện trở thuần R = 100 Ω. Thay đổi f để cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch đạt giá trị cực đại. Cường độ dòng điện cực đại bằng:

A.

1 A.

B.

2 A.

C.

3 A.

D.

2 A.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

1 A.

Ta có: I =

Để cường độ dòng điện đạt giá trị cực đại thì mẫu số của biểu thức trên phải đạt giá trị cực tiểu ωL – = 0 Imax = = = 1 A.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 3 Dòng điện xoay chiều - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...