Đặt vào hai đầu điện trở thuần một điện áp xoay chiều có dạng u = U0cosωt. Khi cường độ dòng điện qua điện trở thuần đạt giá trị cực đại thì điện áp đạt giá trị bằng:

A.

U0.

B.

U0.

C.

.

D.

Bằng 0.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 3 Dòng điện xoay chiều - Đề số 1

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...