Đặt vào hai đầu điện trở R một hiệu điện thế U thì dòng điện chạy qua có cường độ I. Công suất tỏa nhiệt của điện trở này không thể tính bằng công thức 

A.

P = RI2.

B.

P = UI.

C.

P = IR2.

D.

P = .

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

P = IR2.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...